Gävlehamn

Projekt

Gävlehamn Container terminal

Kund

SHINING STAR INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION CO. LIMITED


Plats

Gävlehamn
Gävlehamn investerar upp mot 1miljard i utbyggnaden av sin nya containerterminal. Vi har bistått med upp mot 15 maskiner på plats där vi ansvarat för schaktning  och bortforsling av befintlig mark av ca 9 hektar mark i en omfattning av närmare 70000m³ schakt.
Utöver det har även schaktat och anlagt ett dagvattenmagasin på 2800m².

Samt schaktat olika kanalisationsschakt till en längd  om närmare 15 kilometer som totalt rymmer närmare 90kilometer ledningar.

Vi har även bistått med mätningar och maskinstyrningsmodeller för hela projektet.

 

 

Sociala medier

Kontakta oss

Henkes Gräv AB

Org.nr: 556798-6152

A: Timmervägen. 1 744 68 Horndal

M: info@henkesgrav.se