Tjänster och Maskiner

Vi utför all typ av grävning, såsom:

Mark- och anläggningsarbete

 • Dränering och omdränering av hus och grunder
 • Anläggning av husgrunder
 • Dikning
 • Kabel och slangplöjning
 • Schaktning
 • Asfalt och asfaltsjustering

Trädgårdsarkitektur

 • Plattläggning
 • Mursättning
 • Trädgårdsplanering

Murning och gjutning

 • Murning
 • Formning och gjutning av betongplattor

Materialförsäljning

Vi utför även:

 • Snöröjning
 • Materialtransporter
 • maskintransporter